Ammusten nopeuden mittaus

Sotateollisuus on vaikuttanut voimakkaasti luotien nopeuksien mittaustekniikoihin. Sotateollisuus tuottaa suuren määrän erilaisia luoteja erilaisiin aseisiin. Luotin kantomatka ja tehokkuus ovat tärkeimpiä ominaisuuksia määriteltäessä aseen tehokkuutta. Erilaisia panoksia ja luoteja suunnitelmaan niiden käyttötarkoituksen mukaan nopeuden mittaaminen on tärkeässä roolissa. Luodin nopeus on täytynyt määritellä käytännössä eri asetyypeillä, jotta aseteollisuus on pystynyt kehittämään entistä tehokkaampia ja tarkempia aseita.

Urheiluammunnassa tietyn luotityypin tarkan nopeuden tietäminen auttaa urheilijaa ampumaan tarkemmin aseellansa. Jokainen ase on kuitenkin hieman erilainen ja ne kuluvat käytössä, jolloin luodin lentonopeus ei pysy samanlaisena. Pienikin ero voi vaikuttaa luodin lentorataan ja siten ammunnan tarkkuuteen. Luodin nopeus urheilijan käyttämällä aseella vaikuttaa myös mihin kilpaluokkaan ampuja kuuluu. Aseet luokitellaan eri sarjoihin ja luodin nopeus on yksi tärkeä kriteeri sarjaluokituksissa. Urheiluampujan täytyy siksi tietää tarkkaan ja säännöllisesti mitata luodin nopeus käyttämässään aseessa.

Metsästäjille luodin nopeus on keskeinen tekijä. Laissa on määritelty vähimmäisnopeuksia ja tehoja erilaisten metsästysaseiden luodeille. Metsästäjä tulee tietää käyttämänsä aseen luodin nopeus sillä erilaisia eläimiä saa metsästää vain tietyn tyyppisillä aseilla ja luodeilla. Ase ja siinä käytettävät luodit tulee valita metsästettävien eläinten mukaisesti. Samalla aseella ei voi metsästää jäniksiä ja hirviä.

Ammusten nopeuden mittaus käytännössä

Markkinoilla on runsaasti erilaisia luotien nopeusmittareita. Niiden toiminnassa on pieniä erilaisuuksia. Sotilaskäytössä on luonnollisesti erikoisvalmisteisia mittareita, joihin aseharrastajilla ei ole varaa. Tällaisia ovat esimerkiksi suurnopeuskamerat, joilla voidaan tallentaa luodin lentorata ja mitata videolta millä nopeudella luoti lentää mittausalueen läpi.

Harrastajille on sen sijaan tarjolla mikrokontrollereilla varustettuja mittareita, joiden kustannustaso on kohtuullinen ja niistä saatavat tulokset melko tarkkoja. Nykyaikaiset mikrokontrollerimittarit pitävät sisällään lukuisia toimintoja ja ne voidaan yhdistää suoraan tietokoneeseen, joka tallentaa mittaustulokset ja luo raportit luotien käyttäytymisestä ja nopeudesta.

Mittaustuloksien avulla harrastaja voi parantaa omaa ammuntatarkkuuttaan ymmärtäessään aseensa tehokkuuden kunnolla. Tämä on tärkeää erityisesti pidemmillä ampumaetäisyyksillä. Mikrokontrollereilla ohjattu luodin nopeustesti tapahtuu käyttämällä induktiivisia antureita. Vähintään kaksi anturia asetetaan tunnetulle etäisyydelle toisistaan. Tämän jälkeen ammutaan laukaus niin, että luoti lentää antureiden vierestä. Anturit havaitsevat ohi kulkevan luodin ja merkitsevät ohilentoajankohdan. Näiden ajankohtien ja tunnetun välimatkan avulla anturien ohjausyksikkö pystyy laskemaan luodin nopeuden.