Polkupyörän nopeusmittaus ja ennätykset

Polkupyörissä käytettävät nopeusmittarit ovat nykyään käytännössä aina langattomia ja hyödyntävät anturiteknologiaa nopeuden mittamaiseen. Tämän tekniikan käytön etuina ovat tarkkuus ja helppokäyttöisyys. Nopeusanturi on suunniteltu kiinnitettäväksi polkupyörän vanteisiin eikä sen asentaminen vaadi mitään erityisosaamista. Tarvittaessa anturin voi ottaa

Erilaisten venemallien nopeuksia

Veneiden nopeuksia mitataan tänä päivänä GPS laitteiden avulla. Pienissä kalastusveneissä voidaan käyttää myös kaikuluotaimeen perustuvaa veneen nopeuden mittausta samalla kun etsitään kalaparvia ja tarkkaillaan veden syvyyttä. Isommassa aallokossa tämä ei ole enää kovin tarkka veneen nopeuden mittaustapa.

Tuulen nopeuden mittaus

Tuulen nopeutta voidaan mitata monen eri tekniikan avulla. Erityisesti säähavaintojen mittaamiseen ja tietojen keräämiseen erikoistuneet sääasemat mittaavat myös tuulen nopeutta. Tämä on tärkeä tieto lentoliikenteelle ja merenkululle. Sääasemat mittaavat tuulta anemometriksi kutsutulla laitteella. Anemometrillä mitataan myös ilmanpainetta

Tervetuloa nopeusmittauksen maailmaan

Nopeus on käsite, joka on koko ajan ympärillämme. Mitä tahansa teemmekin tai mitä tahansa ympärillämme tapahtuu, se tapahtuu tietyssä ajassa ja tietyssä ajassa tapahtuvaa ilmiötä mitataan nopeusmittareilla. Yleinen nopeusmittari arkisissa rutiineissa on käyttämämme kello, josta seuraamme, kuinka

Nopeusmittarin kehitys ja tekniikka

Nopeuden mittauksen ensimmäiset konkreettiset tarpeet liittyivät merenkäyntiin ja navigointiin. Jotta merellä pystyttäisiin mittamaan sijaintia, tarvittiin kompassin avulla tiedetyn suunnan ohella kuljetun matkan pituus tietyssä ajassa. Matkan pituus pystyttiin laskemaan laivan nopeuden avulla. Laivan nopeus määrityksessä käytettiin alkeellista,

Mach luku ja äänennopeus

Aerodynamiikassa nopeuden mittasuureen käytetään yleisesti Machin lukua. Mach on ominaisuudeltaan dimensioton, mikä tarkoittaa, että luku lasketaan suhteellisena arvon viitaten kahteen fysikaaliseen suuruuteen. Machin luvulla kuvataan väliaineessa kulkevan virtauksen nopeuden suuruutta verraten äänen nopeutta samassa väliaineessa. Luku on

Maailman nopein auto

Bloodhound Super Sonic Car -niminen auto on tällä hetkellä maailman nopein auto. Kyseiseen autoon on asennettu sekä rakettimoottori että suihkumoottori. Auton teoreettisen huippunopeuden laskettiin olevan näiden moottorien ansiosta jopa 1 600 kilometriä tunnissa. Vuoden 2019 lopulla tehdyssä

Autojen nopeusmittarien luotettavuus

Autojen nopeusmittarit olivat vielä useampi vuosikymmen sitten enemmän suuntaa antavia kuin tarkkaa nopeutta ilmoittavia. Parannusta tilanteeseen on tekniikan kehittymisen myötä tullut paljon, mutta edelleen autojen nopeusmittarit pääsääntöisesti näyttävät jotain muuta nopeutta kuin täsmälleen auton kulkemaa vauhtia. Syynä

Ammusten nopeuden mittaus

Sotateollisuus on vaikuttanut voimakkaasti luotien nopeuksien mittaustekniikoihin. Sotateollisuus tuottaa suuren määrän erilaisia luoteja erilaisiin aseisiin. Luotin kantomatka ja tehokkuus ovat tärkeimpiä ominaisuuksia määriteltäessä aseen tehokkuutta. Erilaisia panoksia ja luoteja suunnitelmaan niiden käyttötarkoituksen mukaan nopeuden mittaaminen on tärkeässä